Renditingimused

Rentimise eelduseks on järgnevate renditingimustega nõustumine ja nende järgimine.

Mõisted:
Rendifirma – läbi internetiportaali rendilapsele.ee rentimisega tegelev ettevõte Muhobi OÜ.
Rentnik – renditava vara kasutaja ehk klient.
Vara – renditav ese/esemed mis kuulub Muhobi OÜ-le (turvatool ja/või turvaiste).

 1. Rentnik on kohustatud kasutama Vara selleks ettenähtud tavapärases korras ja suhtuma Varasse heaperemehelikult.
 2. Rentnik on kohustatud tegema kõik endast oleneva võimaliku kahju ärahoidmiseks (vargus, vigastused, määrdumine jms).
 3. Rentnikul tuleb hoolitseda selle eest, et pagas oleks kindlustatud summas mis kataks ka Vara ostuhinna. Pagasi kaotsimineku korral või vigastuse tekkimisel tuleb toimunu koheselt lennujaamas fikseerida, et oleks alust kindlustuselt hüvitist nõuda. Sellise olukorra puhul lepitakse edasine kokku vastavalt kindlustusfirma juhistele kompensatsiooni maksmise osas. Üldjuhul vastutab Rentnik selle eest, et Vara saaks tagastatud õigeaegselt, kuna järgmine rentnik võib juba oodata.
 4. Rendifirmal on õigus küsida tagatisraha vastavalt hinnakirjale, see tuleb tasuda hiljemalt 1 nädal enne rendiperioodi algust kui ei ole teisiti kokku lepitud.
 5. Kui kahju tekkis Rentniku poolse tegevuse või tegevusetuse tõttu on Rentnik kohustatud hüvitama kaotatud, purunenud või vigastatud Vara täies ulatuses.
 6. Kui tagastatud Vara vajab suuremat puhastamist kui tavakasutusest tekkiv määrdumine, on Rendifirmal õigus pidada puhastamiseks kuluv summa kinni tagatisrahast või esitada arve, alates 15 eurot.
 7. Rendifirma kohustub Vara andma Rentnikule üle kokkulepitud ajal ja kohas.
 8. Rendifirma kohustub visuaalselt kontrollima Vara seisukorda ning korraldama puhastamise peale igat rendiperioodi.
 9. Rendifirma ei vastuta otseselt ega kaudselt mistahes võimalike kahjude eest, mis võivad Rentnikule tuleneda Vara juhuslikust või loomulikust kulumisest tulenevalt.
 10. Kui Rentnik ei ole süüdi olukorras kus Vara pole võimalik kasutada, tagastab Rendifirma ettemakstud renditasu nende päevade eest, mil Rentnik Vara kasutada ei saanud.
 11. Rentnik on kohustatud Vara tagastama kokkulepitud ajal kokkulepitud kohta.
 12. Rendifirma tagastab Rentnikule tagatisraha 3 tööpäeva jooksul peale seda kui Vara on Rendifirmani füüsiliselt jõudnud ning Rendifirmal ei ole pretensioone Rentnikule. Tagatisraha tagastatakse samal viisil nagu see maksti.

Vaidluste korral lähtutakse renditingimustest ja Eesti Vabariigi seadustest.


Üleandmine

Toote/toodete üleandmine ja tagastamine toimub ise kohale tulles TALLINNAS:

Mustamäel – Kadaka puiestee 169b kortermaja või lähiümbrus, kokkuleppel tööpäevadel ka Järvevana tee alguses. Tegemist on pisikese ettevõtmise kodukontoriga ning seepärast on vajalik mingi ajavahemiku kokkuleppimine, et teaksin kohal olla. Sobivaim aeg üldjuhul E-N ca 16-20.00 aga ka muud ajad võimalikud.

Kui on soov saada toode postiga (DPD/Itella pakiautomaat või Cargo) – sel juhul kehtib lisatasu vastavalt 25 või 40 eurot, kostüümide puhul 15 eurot.


Urban Kanga turvatooli kohta täiendavalt:

NB!
Kuigi tootja on märkinud kasutusjuhendis alates 9 kg (u 10-kuune laps), soovitaksime võimalikult kaua last siiski turvahälliga autos sõidutada. Meie kogemusel ja arvamusel sobiks see turvatool pigem alates umbes 1,5-aastasele lapsele. Siiski halvim variant on see kui turvavarustus üldse puudub (isegi kui see on nt ühistranspordis lubatud).

Iga lapsevanem teeb oma otsuse kasutatava lasteturvavarustuse osas ise ja vastutab toote õige kasutamise eest!