Andmekaitsetingimused

Kes me oleme

Meie veebisaidi aadress on https://rendilapsele.ee, ettevõtte nimi on Rendi Lapsele OÜ. E-post: info@rendilapsele.ee

Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks

Kasutame vaid ostja poolt sisestatud isikuandmeid, sh:

  • nimi
  • telefoninumber
  • e-maili aadress

renditellimuse töötlemiseks ning toote(toodete) ostjale üleandmiseks. Vajadusel edastame isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et üle anda renditav(ad) ese(med).
Loosimängudes sisestatud andmed kustutatakse 1 kuu jooksul peale loosimise lõppu.

Uudiskirjaga liitunute e-posti aadressi ei edastata kolmandatele isikutele, igal hetkel on võimalik uudiskirjast loobuda.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks, statistika tegemisek ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada renditeenuse osutamisega seonduvaid küsimusi. Kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Rakendame asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud rendilepingu täitmise eesmärgil või juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine, vaidluste lahendamine).

Küpsised

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Need säilitatakse 6 kuud.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi e-posti vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest e-posti teel.

Säilitamine

Peale renditellimuse täitmist säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub e-posti vahendusel (info@rendilapsele.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).